[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Date Index][Thread Index][Author Index]

LG-M & FCB1010, eprom?does anybody know if the UnO eprom is the one that allows
bidirectional communication between the lg-m and the fcb-1010 or is
another chip?

thanks!
-- 
================================
I bé, després estava aquella dona que sense saber que estava
il.luminada, exclamava: "O siga, que he pagat per aquesta merda de
màquina i resulta que ni tan sols em diu si sóc un Buda o no, òsties!,
no podien posar-li una agulla , o que pitara, o alguna cosa així? "


Raul Bonell at Blogger: http://raulbonell.blogspot.com
Chain Tape Collective: http://www.ct-collective.com