[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Date Index][Thread Index][Author Index]

Re: Leinhos, Peter is out of the office.i think i'm going to press one for me .... ha,ha,ha

2010/10/15 Michael Peters <mp@mpeters.de>:
>> From: Clint Allen [mailto:clint.allen@gmail.com]
>> I'm still thinking about having "Leinhos, Peter is out of the office"
> T-shirts made...Another great way to spot a fellow looper.
>
>
> ROFL
>
> -Michael
>
>-- 
================================
I bé, després estava aquella dona que sense saber que estava
il.luminada, exclamava: "O siga, que he pagat per aquesta merda de
màquina i resulta que ni tan sols em diu si sóc un Buda o no, òsties!,
no podien posar-li una agulla , o que pitara, o alguna cosa així? "


Raul Bonell at Blogger: http://raulbonell.blogspot.com
Chain Tape Collective: http://www.ct-collective.com